PRZEMYSŁOWA FERMA NOREK AMERYKAŃSKICH W DOBKOWIE NIE POWSTANIE!!!
Więcej informacji w linku: sprawy bieżąceSZANOWNI PAŃSTWO,

proszę o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z planowaną inwestycją holenderskiej firmy w Dobkowie - wiosce położonej na granicy Gór i Pogórza Kaczawskiego, w Sudetach Zachodnich, w gminie Świerzawa, powiecie złotoryjskim, woj. dolnośląskim:
"Ferma norek w miejscowości Dobków nr 6, działka nr 498/1 - hodowla, ubój, wstępne przygotowanie skór do sprzedaży" Inwestor: Freddy Dominicus de Bruyn
Co da mieszkańcom Gór i Pogórza Kaczawskiego powstanie w Dobkowie przemysłowej fermy norek amerykańskich?

1. Wybudowanie 18 000 m2 baraków drewnianych na wzgórzu (wskazanie strzałki na zdjęciach) widocznym prawie z każdego wzniesienia i każdego szczytu w Górach i na Pogórzu Kaczawskim. Z pewnością taka budowla nie uatrakcyjni naszego regionu.


JAK POMÓC ZABLOKOWAĆ INWESTYCJĘ


wypoczynek w sudetach

Norki

2. Inwestycja będzie sąsiadowała z trzema szlakami rowerowymi:
     a) czarnym szlakiem łącznikowym Dobków - Jurczyce,
     b) niebieskim Walońskim Szlakiem Rowerowym,
     c) szlakiem rowerowym "Trzy Wąwozy" promowanym przez wydawnictwo Pascal (największego w Polsce wydawcę przewodników turystycznych).

3. Inwestycja będzie przekreśleniem pracy kilkuset osób, zajmujących się promowaniem naszego kawałka ziemi. I to w chwili gdy kilkuletnia praca zaczyna przynosić wymierne efekty!!

4. Wprowadzenie do drucianych klatek o wymiarach 0,3/0,3/0,6m co najmniej 55 000 norek amerykańskich. Każdego roku ok. 47 000 zwierząt zostanie zagazowanych w komorach gazowych i oskórowanych. :(

5. Zwierzęta z tej fabryki będą musiały zjeść w ciągu roku około 3000 ton pokarmu pochodzenia zwierzęcego (czyt. padlina). Sucha karma jest wyjściem ostatecznym w przypadku braku odpadów z przemysłu rybnego i drobiarskiego.

6. Zwierzęta wydalą ponad 500t odchodów rocznie. W ustawie "O nawozach i nawożeniu" odchody zwierząt futrkowych nie są uznane jako nawóz (obornik). Jednak lobbing środowisk związanych z produkcją futer zdołał umieścić w ustawie kilka słów wytrychów: "..., bez dodatków innych substancji, " Dz.U. 147, z 10 lipca 2007r. poz. 1033 art. 2.1 pkt. 4b (podobnie jak sławne "...lub czasopisma"). Link do ustawy.

7. Odór z fermy, w szczególności w miesiącach sierpień-październik, gdy młode zwierzęta dorastają, będzie się rozprzestrzeniał conajmniej na kilka kilometrów. Na odór w szczególności narażeni będą mieszkańcy: Dobkowa, Starej Kraśnicy, Jurczyc, Świerzawy, Sędziszowej, Muchówka i Lipy - mieszkańcy rowu Świerzawy położonego na linii wschód - zachód czyli na linii najczęściej wiejących wiatrów. Do tego dochodzi zwiększenie populacji szczurów i much.


JAK POMÓC ZABLOKOWAĆ INWESTYCJĘ


ferma norek

8. Nieuniknione są ucieczki norek z fermy. Norki następnie tworzą populacje dziko żyjące w środowisku. Są to zwierzęta wybitnie skuteczne w polowaniu zarówno na zwierzęta wodne jak i lądowe. Terytorium polowań samców norki amerykańskiej to obszar do 800ha!
Polska jest sygnatariuszem Konwencji Berneńskiej, wg której norka amerykańska, jako gatunek obcy w Europie, stanowi największe zagrożenie dla bioróżnorodności gatunków rodzimych. Jednocześnie Góry i Pogórze Kaczawskie są krainą wyjątkowo obfitą w gatunki chronione. W promieniu do 3km od planowanej inwestycji występują gatunki:

strzebla potokowa, pstrąg potokowy, lipień w Bukownicy i Kaczawie,

salamandry, kumaki, rzekotki drzewne, padalce, zaskrońce, i inne płazy i gady,

bociany czarne (niemal codzienni w Dobkowie wiosenni i letni goście), zimorodki, dzięcioły: zielonosiwy i zielony (obserwacja z wczoraj), derkacze, słonki i wiele innych gatunków ptaków.

Norka amerykańska wypiera również rodzime ssaki z rodziny łasicowatych i gryzoni.

Od kilku lat posłowie walczą z lobby przemysłu futrzarskiego o wykreślenie norki amerykańskiej ze spisu zwierząt gospodarskich.

9. Norki są również wybitnie niebezpieczne dla drobiu: kur, kaczek, gołębi itd.


JAK POMÓC ZABLOKOWAĆ INWESTYCJĘ


Ferma norek

Norki

I na koniec nieco ekonomii:

10. Spadnie cena nieruchomości. Oczywiście najbardziej straci Dobków, ale z pewnością odbije się to na cenach wszystkich miejsc, do których będzie docierał odór z fermy.

11. Spadnie atrakcyjność turystyczna całego regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, co odbije się na kieszeni wszystkich osób i firm związanych w sposób bezpośredni i pośredni z turystyką. Większość turystów robi zakupy w miejscowych sklepach, większość turystów kupuje bilety wstępów do zamków , kościołów, muzeów, wyciągów narciarskich, stołuje się w regionalnych barach i restauracjach, kupuje pamiątki, korzysta z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych Gminy Świerzawa itd.

12. W perspektywie dwóch/trzech lat ubędzie conajmniej 20/30 miejsc pracy w Dobkowie.

     a) w Dobkowie żyją i tworzą cztery rodziny artystów ceramików, planowana jest budowa wspólnej galerii w celu podniesienia atrakcyjności wsi. W galerii będzie można zakupić produkty z Gór i Pogórza oraz odbyć warsztaty ceramiczne,

     b) w Dobkowie funkcjonują i rozbudowują się dwa gosp. agroturystyczne, które w roku 2008 przyjmą ponad 1000 gości z całego świata. W przyszłym roku powstaną prawdopodobnie kolejne dwa gospodarstwa,

     c) zaczynamy wdrażać w życie ideę otwartego muzeum "Ekomuzeum Rzemiosła", potrzebni będą przewodnicy,

     d) w Dobkowie funkcjonuje 6 pasiek, z których produkty promujemy pod wspólną marką "Miód Kaczawski". Czy dalej będzie to miód z dziewiczej krainy?

Jednocześnie Dobkov Farm zatrudni ok. 10 osób. W perspektywie czasu miejsc pracy w fermie raczej ubędzie, ponieważ wzrost kosztów pracy w Polsce wymusi na Holendrze inwestycje w park maszynowy.

13. Podatki?? Firma Holendra zarejestrowana jest w Warszawie jako "Dobkov Farm" sp. z o.o.
dlatego podatek CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) będzie odprowadzany w Warszawie.
dla gminy Świerzawa pozostaną ochłapy z podatku rolnego.


JAK POMÓC ZABLOKOWAĆ INWESTYCJĘ


wypoczynek w sudetach

Pytania retoryczne:

1. Czy osoby, które czynnie lub biernie wspierają budowę fermy norek wiedzą, jak bardzo ta inwestycja koliduje z "Planem zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa", a zwłaszcza ze "Strategią Rozwoju Gminy Świerzawa na lata 2004-2014". Oto kilka cytatów z dokumentów przyjętych uchwałą przez Radę Gminy:

     a) " Gmina Świerzawa, dzięki konsekwentnej realizacji polityki ekorozwoju, będzie rejonem, który zachowa wysoką jakość wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego. Wysoka jakość środowiska, poprawa ładu przestrzennego i estetyki (...) stanowić będą istotne impulsy rozwoju wielorakich aktywności gospodarczych, w tym funkcji turystyczno-wypoczynkowej oraz nieuciążliwej ekologicznie funkcji produkcyjnej."

     b) "Rolnictwo w gospodarce Gminy Świerzawa nadal pełnić będzie ważną rolę. Podstawowy obszar działalności rolniczej stanowić będzie produkcja tzw. zdrowej żywności. Funkcje komplementarne w stosunku do działalności rolniczej pełnić będzie agroturystyka, przetwórstwo spożywcze i rękodzielnictwo."

     c) "Dzięki świadomej polityce gospodarczej władz lokalnych oraz współpracy z władzami powiatowymi zmniejszony zostanie poziom bezrobocia. (...) Znaczącemu wzrostowi ulegnie liczebność pozarolniczych miejsc pracy poprzez rozwój działalności gospodarczej w sferach produkcji i usług. Korzystna lokalizacja (...) powodować będą, iż na terenie gminy pojawią się inwestorzy zewnętrzni, których działalność nie będzie kolidować z turystyczno-rekreacyjnym wizerunkiem gminy."

     d) "Gmina Świerzawa będzie obszarem intensywnego zagospodarowania turystycznego, przez co stanie się ważnym składnikiem "zaplecza turystyczno-rekreacyjnego" dla wielu, nawet odległych miast. Znacząco wzrośnie liczebność turystów korzystających z walorów gminy, w tym również turystów zagranicznych. Na jej terenie funkcjonować będą liczne hotele, kwatery prywatne, pensjonaty, małe placówki gastronomiczne oraz obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o wysokim standardzie. Rozwojowi usług turystycznych sprzyjać będzie wyraźnie wyższy niż w chwili obecnej poziom estetyki gminy. Wyposażenie infrastrukturalne sprawiać będzie, iż gmina postrzegana będzie jako przyjazna turyście."

2. Czy jakiekolwiek względy ekonomiczne przemawiają za tworzeniem przez gminę pozytywnej atmosfery wokół planowanej inwestycji?

3. Czy osoby, które do tej pory były przychylne Inwestorowi z Holandii zdają sobie sprawę z wpływu planowanej przez niego inwestycji na cały region Gór i Pogórza Kaczawskiego?

4. Czy wycieczka proponowana przez Burmistrza, która ma przekonać mieszkańców do "czystości produkcji w fermach norek" odbędzie się do fermy wskazanej przez mieszkańców Dobkowa w miesiącu sierpniu, gdy produkcja jest najbardziej intensywna, a temperatury powietrza przekraczają 30 st. C?
   Bo wycieczka do świeżo zdezynfekowanej fermy norek w miesiącach kwiecień - czerwiec gdy młode norki są bardzo małe nie ma sensu (w fermie przebywa wtedy ok 1/5 dorosłej populacji). Jest to kolejna próba oszukania nas przez władze gminy!!!

5. Czy osoby, które czynnie lub biernie wspierają inwestycję mają jakiekolwiek poczucie estetyki (18 tysięcy m2 wyeksponowanych na wzgórzu wiat)?

6. Czy są jakiekolwiek argumenty przemawiające za budową fermy??JAK POMÓC ZABLOKOWAĆ INWESTYCJĘ


wypoczynek w sudetach

Stronę w imieniu mieszkańców Dobkowa sprzeciwiających się budowie fermy (ponad 90% społeczności wg uchwały zebrania wiejskiego z dnia 7 marca 2008r.) stworzył:

Krzysztof Rozpędowski
kom. 0506 112 985 (od 30 marca 2009r.), tel. 075 713 44 53
rozpedowski@wp.pl


JAK POMÓC ZABLOKOWAĆ INWESTYCJĘ

powrót do góry strony