BIEŻĄCE INFORMACJE


29 października 2010r.

WRACA SPRAWA FERMY NOREK

      W ubiegły czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpatrywał protest mieszkańców Dobkowa sprzeciwiających się lokalizacji przemysłowej fermy norek amerykańskich w Dobkowie w Gminie Świerzawa. Mieszkańcy przegrali i sprawa budowy fermy zaczyna są od początku.

     Przypomnijmy że Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa odmówił wydania decyzji środowiskowej Holendrowi, pozwalającej rozpocząć inwestycję. Holender odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, które w postępowaniu administracyjnym prowadzącym do wydania decyzji przez Burmistrza dopatrzyło się uchybień formalnych i nakazało przeprowadzić postępowanie od nowa. Tę decyzję właśnie zaskarżyli mieszkańcy Dobkowa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Po tej decyzji holenderski inwestor może od nowa zacząć całą procedurę składania dokumentów.

     O całą sprawę zapytaliśmy Ewelinę i Krzysztofa Rozpędowskich.

- Co dla mieszkańców Dobkowa i Pogórza Kaczawskiego oznacza ta decyzja?

     Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oddaliło skargę "Stowarzyszenia Dobków" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Decyzja SKO skierowała sprawę fermy norek do ponownego rozpatrzenia w I Instancji tzn przez Gminę, a nam zależało na podtrzymaniu odmownej dla Holendra decyzji Burmistrza. SKO podobnie jak WSA zarzuciło błędy proceduralne popełnione na początku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "FERMA NOREK W MIEJSCOWOŚCI DOBKÓW. HODOWLA, UBÓJ I WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE SKÓR". Zarówno SKO jak i WSA nie brały pod uwagę podstaw merytorycznych odmowy Burmistrza wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez firmę Dobków Farma sp. z o.o. na budowę przemysłowej fermy norek amerykańskich. Oznacza to, że sprawa fermy norek wraca do ponownego rozstrzygnięcia. Jesteśmy znów na początku drogi. W dalszym ciągu istnieje realne zagrożenie realizacji tej inwestycji.

- Czy mimo niekorzystnego wyroku będą Państwa dalej sprzeciwiać się budowie fermy norek amerykańskich w Dobkowie w Gminie Świerzawa?

      Tak. Prawo obrony społeczności lokalnych przed tego rodzaju przedsięwzięciami zostało stworzone po to, aby każdy mógł mieć wpływ na swoje warunki życia, zdrowie i środowisko, które go otacza. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu i Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie rozstrzygały o tym, czy ferma powinna powstać, czy też nie. Instytucje sprawdzały tylko poprawność przeprowadzenia przez Gminę procedury administracyjnej. Sąd uznał, że błędy popełnione zaraz na wstępie postępowania administracyjnego skutkowały jego wadliwością. Dodać trzeba, że błędy te spowodowane były podawaniem przez Inwestora niepełnych informacji o charakterze inwestycji jak np. całkowita wielość hodowli w skali roku i początkowo nie wystarczającą dociekliwością Urzędu, co do rozpoznania sprawy. Mamy nadzieję, że dwa lata doświadczenia w śledzeniu skomplikowanego postępowania administracyjnego pomogą mieszkańcom Dobkowa skutecznie bronić swoich racji i zwiększą czujność Urzędów.

źródło: Tygodnik Złotoryjski Bartosz Jeziorski2 marca 2010r.

1 marca 2010r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy uchyliło negatywną dla inwestora decyzję Burmistrza. Sprawa wraca do Gminy. Postępowanie rozpoczyna się ponownie.10 lutego 2010r.

SPRAWY JESZCZE NIE KONIEC


Inwestor holenderski odwołał się od negatywnej dla niego decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa do Somorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Wstępnie odwołanie zostało odrzucone z przyczyn formalnych jednak sprawa ponownie trafiła do SKO.
1 marca 2010r. SKO ma podjąć decyzję. Nadal istnieje realne zagrożenie budową przemysłowej fermy norek amerykańskich w miejscowości Dobków.


13 sierpnia 2009r.

PRZEMYSŁOWA FERMA NOREK AMERYKAŃSKICH W DOBKOWIE NIE POWSTANIE!!!

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE WSZYSTKIM WSPIERAJĄCYM PROTEST DOBKOWIAN: PRZYRODNIKOM Z CAŁEJ POLSKI, ZWŁASZCZA TOWARZYSTWU NA RZECZ ZIEMI, NAUKOWCOM, OBROŃCOM PRAW ZWIERZĄT, MIŁOŚNIKOM GÓR I POGÓRZA KACZAWSKIEGO ORAZ MEDIOM ZA CZYNNY UDZIAŁ W PÓŁTORAROCZNYCH ZMAGANIACH.

DECYZJA


23 czerwca 2009r.

7 lipca 2009r. o godz. 14.00 w sali wiejskiej w Dobkowie odbędzie się rozprawa administracyjna z udziałem inwestora oraz mieszkańców Dobkowa i wszystkich zainteresowanych sprawą budowy fermy. Po rozprawie Burmistrz Świerzawy Józef Kołcz podejmie decyzję w sprawie zgody na lokalizację inwestycji.

Prosimy wszystkich Państwa o udział w rozprawie. Każda osoba na sali będzie ważna.


20 lutego 2009r.

Na prośbę inwestora, sprawa budowy fermy norek zostaje wznowiona.

Prosimy wszystkich Państwa o obserwowanie protestu i czynny udział w akcji.


25 listopada 2008r.

Na prośbę inwestora, władze Gminy Świerzawa zgodziły się na zawieszenie sprawy. Iwestor w piśmie wskazał datę 31 stycznia 2009r. Jednak w programie "Teraz Wieś" nadawanego przez TVP Wrocław Burmistrz Józef Kołcz wspomniał o lutym-kwietniu 2009r..

Szkoda, bo wyjątkowa niedbałość wykonania "Raportu Oddziaływania iwestycji na środowisko" włącznie z równie nieudolnymi poprawkami dawały chyba podstawę do wydania decyzji negatywnej.

Prosimy wszystkich Państwa o obserwowanie protestu i czynny udział w akcji.


17 listopada 2008r.

Miszkańcy Dobkowa wzięli udział w organizowanej przez Towarzystwo na rzecz Ziemi konferencji podsumowywującej projekt "Wsparcie społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska"

Stowarzyszenie Dobków przystapiło do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Ochrony Środowiska.

W załączniku ( 25kB .doc) znajduje się treść deklaracji przyjętej przez wszystkie organizacje biorące udział w konferencji.


27 października 2008r.

Wpłynęły kolejne pisma w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację "przedsięwzięcia".
Zarówno Starostwo Powiatowe w Złotoryi jak i SANEPID oświadczyły, że ocena oddziaływania na środowisko w dostarczonej przez inwestora formie jest nie do przyjęcia, a ewentualna planowana ferma trzody chlewnej podana przez inwestora jako alternatywa dla środowiska może być wyłącznie elementem odrębnego postępowania.
W kolejnych pismach inwestor z jednej strony grozi zaskarżeniem gminy o opieszałość, a z drugiej strony wnioskuje o zawieszenie postępowania do 31 stycznia 2009r..

Prosimy wszystkich Państwa o obserwowanie protestu i czynny udział w akcji.


10 października 2008r.

Parlament HOLANDII - kraju, z którego pochodzi pan de Bruyn wprowadził ustawowy zakaz hodowli norki amerykańskiej od 2018r.

Już wiecie Państwo skąd bierze się przenoszenie tej tak szkodliwej produkcji do naszego kraju!!


7 października 2008r.

Minął kolejny miesiąc. Pracowity.
Do Dobkowa zawitał wóz satelitarny Radio Wrocław (ferma norek na antenie przez około 50 minut w ciągu całego dnia) oraz co było wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Dobkowa wóz satelitarny TVN (ponad 10 minut w programie "Prosto z Polski" nadawanym na żywo o 17.00).
Rozwój wypadków opisują również na bieżąco "Gazeta Wrocławska", "Nowiny Jeleniogórskie" i kilkanaście portali internetowych.

W imieniu mieszkańców Dobkowa, przyrodników, obrońców praw zwierząt i miłośników Gór Kaczawskich dziękujemy mediom za pomoc w uświadamianiu społeczeństwu skali zagrożenia jakie niosą za soba podobne inwestycje.

Zapraszam również do odwiedzenia strony z krótką relacją i galerią z III Kaczawskich Warsztatów Artystycznych: www.gorykaczawskie.pl


8 września 2008r.

Poniższe zaproszenie, choć nie jest bezpośrednio związane z planowaną budową przemysłowej fermy norek amerykańskich pokazuje jak wielkim błędem i zmarnowaniem kapitału ludzkiego mieszkańców Dobkowa i okolic, byłoby wydanie zgody na inwestycję.

Kaczawskie Warsztaty Artystyczne


5 września 2008r.

II uzupełnienie do "Raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn. "Ferma norek w miejscowości Dobków nr 6"

II UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU ŚRODOWISKOWEGO .doc 1,75 MB
2 września 2008r.

Inwestor dotrzymał terminu dostarczenia "Uzupełnień do raportu". Niestety wersja elektroniczna dokumentu w postaci płyty CD, którą to inwestor dostarczył do Urzędu Gminy Świerzawa jest uszkodzona.
Dokumenty są do wglądu w Urzędzie Gminy Świerzawa oraz pod adresem Dobków 59.
Postaram się jak najszybciej umieścić dokumenty na stronie www.

Pojawił się natomiast nowy pomysł pana de Bruyn stworzenia przemysłowej fermy trzody chlewnej na 1400 szt. jako alternatywy dla przemysłowej fermy norek.
5 sierpnia 2008r.

Pismo władz Miasta i Gminy Świerzawa wzywające inwestora do uzupełnienia raportu:

Uwagi do raportu, strona 1 .jpg 152 kB

Uwagi do raportu, strona 2 .jpg 149 kB
5 sierpnia 2008r.

Władze Gminy Świerzawa nakazały po raz drugi inwestorowi uzupełnienie "Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko".
Poprzednie uzupełnienia okazały się niekompletne. Na uzupełnienie dokumentacji inwestor ma czas do końca sierpnia 2008r.

Jednocześnie do Gminy wpłynęły liczne uwagi do "Raportu..." lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych.

Osobą prowadzącą sprawę fermy norek w Urzędzie Gminy jest:
pan Krzysztof Jagiełło, tel. 075 713 53 88 wew. 114 (Urząd Miasta i Gminy Świerzawa, Rolnictwo i Ochrona Środowiska)


28 lipca 2008r.

Do Urzędu Gminy Świerzawa wpłynęła nowa wersja "Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko".
Rzeczoznawca SITR (STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW ROLNICTWA) pani inżynier Hanna Boroń w dalszym ciągu podważa renomę Stowarzyszenia.

Pani Boroń w Raporcie twierdzi że obszar NATURA 2000 znajduje się w odległości 7 do 12 km od planowanej inwestycji. W rzeczywistości NATURA 2000 (Shedow List 2008 - Góry i Pogórze Kaczawskie) znajduje się w odległości zaledwie 2 km, a planowany Kaczawski Park Krajobrazowy w odległości 450m!!!
Poniżej przedstawiona jest mapa ze skalą.

Oto wersja "Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko" po naniesionych przez p. Boroń poprawkach do pisma Burmistrza Świerzawy. (informacja poniżej z 10 lipca 2008r.)

Raport o odziaływaniu inwestycji na środowisko. Uzupełniony 24 lipca 2008r. .pdf 2194 kBPołożenie planowanej inwestycji na tele obszaru chronionego NATURA 2000
Mapa pochodzi z portalu: zumi.pl Baraki przeznaczone do nieludzkiej hodowli norekPoprawiony schemat baraków obozu, na którym skoncentrowana będzie hodowla ponad 50 000 zwierząt.
Strzałka w banerze powyżej wskazuje miejsce, w którym baraki powstaną!

Baraki przeznaczone do nieludzkiej hodowli norek


11 lipca 2008r.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko inwestycji pn.
"Ferma norek w miejscowości Dobków nr 6, działka nr 498/1 - hodowla, ubój, wstępne przygotowanie skór do sprzedaży"

Raport przygotowany jest na zlecenie i oczywiście za pieniądze inwestora. Stąd jego stronniczość.

Prosimy wszystkie osoby i instytucje o pomoc w podważeniu wiarygodności tego dokumentu.

Raport wpływu na środowisko przemysłowej fermy norek amerykańskich. .pdf 2094 kB

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. .pdf 724 kB

Zawiadomienie o wpisie do Księgi Wieczystej nr 37420 FIRMY DOBKOV FARMA .pdf 449 kB
10 lipca 2008r.
źródło: www.swierzawa.pl

Do Urzędu Miasta i Gminy trafił raport oddziaływania na środowisko inwestycji pn. "Ferma norek w miejscowości Dobków nr 6, działka nr 498/1 - hodowla, ubój, wstępne przygotowanie skór do sprzedaży".

Burmistrz Józef Kołcz, po zapoznaniu się z raportem, wykazał wiele nieścisłości i braków w przedłożonym dokumencie.
Poniżej przedstawiamy tekst pisma, jakie zostało skierowane do inwestrora...

W związku z przedłożonym raportem oddziaływania na środowisko inwestycji pn.
"Ferma norek w miejscowości Dobków nr 6, działka nr 498/1 - hodowla, ubój, wstępne przygotowanie skór do sprzedaży" informuję, że przedłożona dokumentacja powinna zostać uzupełniona i poprawiona.

1. Raport nie zawiera charakterystyki warunków hydrogeologicznych podłoża dla terenu planowanej inwestycji oraz nie wskazuje na potrzebę opracowania takich badań, co ze względu na charakter przedsięwzięcia uważam za niezbędne.

2. Ponadto przedłożony raport stanowi opracowanie autorskie , które w istotnych dla sprawy kwestiach nie określa w sposób jednoznaczny przyjętego przez Inwestora rozwiązania konkretnego problemu związanego z planowaną realizacją przedsięwzięcia. Powyższe dotyczy w szczególności następujących kwestii:

a) Planowanego przez Inwestora sposobu gospodarki odchodami zwierzęcymi.
Wskazano jedynie na zamiar mieszania obornika z wapnem nawozowym bez jednoznacznego ustalenia wybranego sposobu magazynowania i przechowywania odchodów. Brak również informacji o zamierzonym sposobie zagospodarowania obornika/kompostu.

b) Planowanego przez Inwestora sposobu zagospodarowania ścieków technologicznych. Określono jedynie sposób czasowego gromadzenia ścieków. Ze względu na charakter ścieków i ich spodziewaną ilość należy również ustalić przewidziany sposób odbioru i zagospodarowania nieczystości.

c) Przewidzianego miejsca załadunku, rozładunku i transportu zwierząt, karmy, tuszek ubitych zwierząt i skór. W części opisowej jak i w załączniku graficznym nie określono takich miejsc. Natomiast utrudniony dojazd do planowanego miejsca realizacji inwestycji (droga żwirowa) oraz ukształtowanie działki nr 498/1 mogą rodzić przypuszczenie, że część operacji technologicznych planowana jest przy drodze publicznej w ciagu zabudowy wiejskiej.

d) Całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną i zabezpieczeń na wypadek czasowych przerw w dostawie energii . W dokumentacji wskazano jedynie sposób zasilania poprzez sieć niskiego i średniego napięcia. jak również kwestii:

e) przewidywanych działań na wypadek wystąpienia nadmiernych uciążliwości zapachowych oraz przekroczenia norm substancji zanieczyszczających powietrze poza terenem należącym do Inwestora,

f) przewidywanych działań na wypadek stwierdzonych przypadków wydostania się zwierząt poza teren inwestycji,

g) w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją.

3. Raport na stronie 8 i 28 zawiera również nazwę innej gminy co rodzi wątpliwości co do prawidłowego określenia warunków i źródeł informacji w odniesieniu do tutejszej gminy.

Proszę również o wyjaśnienie wątpliwości wynikających z analizy treści przedłożonej dokumentacji dotyczących sposobu ustalenia wielkości dobowego zużycia wody dla zamierzonej obsady zwierząt _ przedstawić obliczenie.

W związku z powyższym na podstawie art. 50 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) proszę o uzupełnienie w formie pisemnej i poprawienie przedłożonej dokumentacji bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciagu 14 dni od chwili otrzymania niniejszego pisma pod rygorem odrzucenia dokumentacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
Józef Kołcz


9 lipca 2008r.

Dzisiaj wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa "Raport wpływu inwestycji na środowisko". Tak jak przewidywaliśmy przygotowująca raport pani inż. Hanna Boroń z Legnicy próbuje wykazać, że inwestycja w przemysłową fermę norek amerykańskich nie ma wpływu na środowisko. Do piątku 11 lipca postaram się umieścić w necie 25-stronicowy dokument.7 lipca 2008r.

W dalszym ciągu oczekujemy na "Raport wpływu inwestycji na środowisko".
Przygotowanie tego dokumentu nakazał holenderskiemu inwestorowi Burmistrz Józef Kołcz po ostrym sprzeciwie mieszkańców Dobkowa.
Niestety "Raport..." wykonywany jest na zlecenie Inwestora czyli z założenia spodziewamy się wykazania braku wpływu przemysłowej fermy norek na środowisko.
Na szczęście dzięki pracy Agnieszki Podwórnej, która nawiązała współpracę z "Towarzystwem na rzecz Ziemi" otrzymaliśmy od tej organizacji pomoc prawną na czas postępowania administracyjnego.

Nasza niepewność co do dlaszych losów inwestycji Pana de Bruyn może trwać latami. Holender nie ma określonego limitu czasu na wykonanie "Raportu...".

A w międzyczasie, od kwietnia 2008r., już dwóch inwestorów (jeden z Warszawy, jeden z Wrocławia) zrezygnowało z zakupu dużego domu w Dobkowie z przeznaczeniem na pensjonat (z powodu zagrożenia budową fermy). Gmina traci inwestycję na wartość min. 1 500 000 złoty i realne, stabilne wpływy do budżetu w kolejnych latach.

Dom, w którym mógłby w przyszłym roku powstać pensjonat. Mógłby :( .
Pensjonat, którego nie będzie.6 lipca 2008r.

Dzisiaj w środku Dobkowa wyleciały z dziupli dwa młode dzięcioły zielone (albo zielonosiwe, nie zdążyłem się przypatrzeć). :)
Mamy nadzieję, że za pięć lat nadal będziemy mogli obserwować te piękne ptaki. Norki amerykańskie doskonale radzą sobie z chodzeniem po drzewach, a znaczną część ich diety stanowią ptaki.


18 czerwca 2008r.

"Stowarzyszenie Dobków" zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy zainteresowani są utrzymaniem i promowaniem piękna regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego na warsztaty prawne:

JAK SKUTECZNIE BRONIĆ SWOJE ŚRODOWISKO W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ BUDOWĄ FERMY NOREK W GÓRACH KACZAWSKICH?

organizowane przez ekspertów z "Towarzystwa na rzecz Zimi" z Oświęcimia.

PLAN WARSZTATÓW:

Dzień I, 18.06.2008 (środa), godz. 18.00
Otwarte spotkanie dla mieszkańców

1. Informacja o stanie prawnym planowanej fermy norek w Dobkowie.
2. Udział społeczeństwa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Dzień II, 19.06.2008 (czwartek), godz. 16.00
Prawne warsztaty specjalistyczne

1. Sposoby uzyskiwania informacji o inwestycji.
2. Jak bronić swoich interesów przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej?
3. Przygotowanie i wnoszenie skarg do Komisji Europejskiej oraz do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
4. Zasady zamieszczania sprostowań w mediach.

Miejsce spotkania: sala wiejska w Dobkowie
WSTĘP WOLNY

Ferma norek to tylko jedno z zagrożeń dla naszych gór. Dlatego warsztaty mogą przydać się każdemu z Nas.

Proszę wszystkich zainteresowanych mieszkańców o wydrukowanie i rozwieszenie plakatów informujących o warsztatach w waszych miejscowościach. Oraz o przesłanie informacji o warsztatach do jak największej ilości mieszkańców. Pobież plakat: warsztaty.doc

Dodano: 13-06-2008

Informacji o akcji protestacyjnej udziela:
Krzysztof Rozpędowski
Dobków 59, 59-540 Świerzawa
kom. 0506 112 985 (od 30 marca 2009r.), tel. 075 713 44 53
rozpedowski@wp.pl